Poštovani korisnici,

Ovdje možete izmjeriti brzinu Vaše internet konekcije u odnosu na server koji se nalazi u Crnoj Gori i povezan je na Internet preko mreže Crnogorskog Telekoma. Da bi se dobili najprecizniji rezultati mjerenja, potrebno je da računar sa kojeg vršite mjerenje bude povezan putem kabla na modem, da se zatvore sve druge aplikacije koje koriste Internet konekciju, kao i da za vrijeme mjerenja samo računar sa kojeg se vrši mjerenje koristi Internet konekciju.

Mjerna platforma je instalirana u Podgorici. Oprema se nalazi na Univerzitetu Crne Gore i povezana je na tačku razmjene Internet saobraćaja u Crnoj Gori (MIXP).
 

Mjerenje je omogućila Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Da biste mogli izvršiti mjerenje Vaš web browser mora dozvoliti korišćenje JavaScript-a, a mora biti instaliran Adobe Flash 8 ili novija verzija.

Preporučeni web browser-i su:
• Firefox 3.6 ili novija verzija
• Internet Explorer 8 ili novija verzija
• Safari 4 ili novija verzija
• Chrome 10 ili novija verzija

Da biste mogli izvršiti mjerenje brzine Vaše internet konekcije, morate unijeti sledeće podatke:Zvijezdicom(*) su označena obavezna polja