Poštovani korisnici,

Ovdje možete izmjeriti brzinu Vaše internet konekcije u odnosu na server koji se nalazi u Crnoj Gori.

Mjerna platforma je instalirana u Podgorici. Oprema se nalazi na Univerzitetu Crne Gore i povezana je na tačku razmjene Internet saobraćaja u Crnoj Gori (MIXP).  

Mjerenje je omogućila Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Da bi se dobili najprecizniji rezultati mjerenja, potrebno je da računar sa kojeg vršite mjerenje bude povezan putem kabla na modem, da se zatvore sve druge aplikacije koje koriste Internet konekciju, kao i da za vrijeme mjerenja samo računar sa kojeg se vrši mjerenje koristi Internet konekciju.


Da biste mogli izvršiti mjerenje brzine Vaše internet konekcije, morate unijeti sledeće podatke:

Zvijezdicom(*) su označena obavezna polja